Tue Feb 7 2023 03:53:38 CET
Ein har lett for å gløyma at norsk har sitt fonetiske område, stemt s og tysk ach-lyd ...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2591 Testing Gramchec borre.gaup ASSI --- Vi treng fargekoding for false negative 2019-06-06
2592 Testing Gramchec borre.gaup NEW --- Vi treng statistikk på toppen av resultatsida 2019-05-27
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Gramcheck testing" component of the "Testing" product