Mon Jun 5 2023 21:58:20 CEST
- Eg håpar at det kjem ut mange store dagbøker på Cuba dei neste åra.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2591 Testing Gramchec borre.gaup ASSI --- Vi treng fargekoding for false negative 2019-06-06
2592 Testing Gramchec borre.gaup NEW --- Vi treng statistikk på toppen av resultatsida 2019-05-27
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Gramcheck testing" component of the "Testing" product