Tue May 30 2023 22:46:38 CEST
Som ein kuriositet kan eg nemna at det vanlege norske ordet ”alkohol” kjem frå arabisk.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2630 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- Byta ut Forrest med eit meir moderne alternativ 2021-10-27
2574 Infrastr Document borre.gaup NEW --- Forrest kompilerer ikke for meg, java-feil 2019-04-03
2495 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- set up for linux requires update or download source for missing packages, openjdk-7-jdk 2018-07-12
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Documentation infrastructure" component of the "Infrastructure" product