Tue Sep 26 2023 21:15:37 CEST
Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să dea pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, cari să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.`` Şi aşa a fost.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2574 Infrastr Document borre.gaup NEW --- Forrest kompilerer ikke for meg, java-feil 2019-04-03
2495 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- set up for linux requires update or download source for missing packages, openjdk-7-jdk 2018-07-12
2630 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- Byta ut Forrest med eit meir moderne alternativ 2021-10-27
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Documentation infrastructure" component of the "Infrastructure" product