Tue Feb 7 2023 08:55:57 CET
Tamburină se numeşte un instrument muzical popular de percuţie de forma unei tobe mici, portative, cu pielea întinsă pe o singură parte şi cu plăci de metal sau cu zurgălăi de jur împrejur.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2630 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- Byta ut Forrest med eit meir moderne alternativ 2021-10-27
2495 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- set up for linux requires update or download source for missing packages, openjdk-7-jdk 2018-07-12
2574 Infrastr Document borre.gaup NEW --- Forrest kompilerer ikke for meg, java-feil 2019-04-03
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Documentation infrastructure" component of the "Infrastructure" product