Wed Jun 7 2023 14:20:28 CEST
Noko av det som pregar tidsånda nå mot slutten av hundreåret, er vel ønsket om mangfald, ikkje minst kulturelt mangfald, slik det ytrar seg i kunst, språk, ...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2574 Infrastr Document borre.gaup NEW --- Forrest kompilerer ikke for meg, java-feil 2019-04-03
2495 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- set up for linux requires update or download source for missing packages, openjdk-7-jdk 2018-07-12
2630 Infrastr Document borre.gaup ASSI --- Byta ut Forrest med eit meir moderne alternativ 2021-10-27
3 bugs found.

as

File a new bug in the "Documentation infrastructure" component of the "Infrastructure" product