Mon Mar 20 2023 11:28:55 CET
Ja, det har vært litt stille, har ikke skrevet noe som er postable rett og slett - men har skrevet.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2552 Infrastr Divvun.n borre.gaup ASSI --- divvun.org and www.divvun.org point to different sites 2021-10-27
2203 Infrastr Divvun.n borre.gaup ASSI --- Passorddokumentasjon 2018-05-04
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Divvun.no" component of the "Infrastructure" product