Wed Sep 27 2023 13:03:55 CEST
Bårjås, som nå har blitt utgitt i 15 år, gjenspeiler mye av den aktiviteten som skjer ved Árran, mener redaktøren.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2552 Infrastr Divvun.n borre.gaup ASSI --- divvun.org and www.divvun.org point to different sites 2021-10-27
2203 Infrastr Divvun.n borre.gaup ASSI --- Passorddokumentasjon 2018-05-04
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Divvun.no" component of the "Infrastructure" product