Thu Nov 30 2023 10:57:06 CET
Den mest skremmande tanken av alle: Betre enn dette blir det ikkje.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2683 Testing Disambig chiara.argese NEW --- Cmp: forleddet forsvinner i sent-proc.sh 2020-09-18
One bug found.

as

File a new bug in the "Disambiguation" component of the "Testing" product