Fri Sep 29 2023 15:09:09 CEST
Som ein kuriositet kan eg nemna at det vanlege norske ordet ”alkohol” kjem frå arabisk.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2683 Testing Disambig chiara.argese NEW --- Cmp: forleddet forsvinner i sent-proc.sh 2020-09-18
One bug found.

as

File a new bug in the "Disambiguation" component of the "Testing" product