Sun Dec 10 2023 13:47:06 CET
Å vente på en ny utdanningsminister er som å vente på Godot.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2683 Testing Disambig chiara.argese NEW --- Cmp: forleddet forsvinner i sent-proc.sh 2020-09-18
One bug found.

as

File a new bug in the "Disambiguation" component of the "Testing" product