Tue Nov 28 2023 21:02:59 CET
Man blir rørt når man blir spørt, men man blir ked når det blir ved.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2683 Testing Disambig chiara.argese NEW --- Cmp: forleddet forsvinner i sent-proc.sh 2020-09-18
One bug found.

as

File a new bug in the "Disambiguation" component of the "Testing" product