Fri Jun 9 2023 20:58:09 CEST
Gode nyheter! En egen tverrpolitisk vennegruppe for Vest-Sahara ble i dag opprettet på Stortinget.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2602 Corpus Correct! lene.antonsen NEW --- ccat skriver ut feil rettelse 2019-08-01
1908 Corpus Correct! elena.j.paulsen ASSI --- Markup errors in the smj speller goldstandard corpus 2019-10-02
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Correct! corpus" component of the "Corpus" product