Fri Sep 30 2022 12:19:13 CEST
Xilofon se numeşte un instrument muzical de percuţie, alcătuit dintr-un sistem de plăci de lemn acordate diferit.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2602 Corpus Correct! lene.antonsen NEW --- ccat skriver ut feil rettelse 2019-08-01
1908 Corpus Correct! elena.j.paulsen ASSI --- Markup errors in the smj speller goldstandard corpus 2019-10-02
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Correct! corpus" component of the "Corpus" product