Fri Jun 2 2023 11:27:20 CEST
Om språkleg rasisme. Du har lese innhogget til Henning Rivedal frå "Firda Tidend" 26. mars 2007. Kva er det han vil med innhogget?
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
1908 Corpus Correct! elena.j.paulsen ASSI --- Markup errors in the smj speller goldstandard corpus 2019-10-02
2602 Corpus Correct! lene.antonsen NEW --- ccat skriver ut feil rettelse 2019-08-01
2 bugs found.

as

File a new bug in the "Correct! corpus" component of the "Corpus" product