Sat Sep 30 2023 01:39:53 CEST
Noko av det som pregar tidsånda nå mot slutten av hundreåret, er vel ønsket om mangfald, ikkje minst kulturelt mangfald, slik det ytrar seg i kunst, språk, ...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2004 smj lexi stem lex elena.j.paulsen NEW --- Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord? 2019-10-02
2145 smj lexi stem lex sjur.n.moshagen ASSI --- Downcasing of derived proper nouns broken by hyperminimisation 2018-05-09
2 bugs found.

as

File a new bug in the "stem lexica" component of the "smj lexicon" product