Wed Jun 7 2023 20:48:11 CEST
Jeg synes at kvinner som har lyst til å kle seg i høye hæler, skal gjøre det.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2004 smj lexi stem lex elena.j.paulsen NEW --- Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord? 2019-10-02
2145 smj lexi stem lex sjur.n.moshagen ASSI --- Downcasing of derived proper nouns broken by hyperminimisation 2018-05-09
2 bugs found.

as

File a new bug in the "stem lexica" component of the "smj lexicon" product