Fri Jun 9 2023 19:34:53 CEST
Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §§ 9 og 11.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2145 smj lexi stem lex sjur.n.moshagen ASSI --- Downcasing of derived proper nouns broken by hyperminimisation 2018-05-09
2004 smj lexi stem lex elena.j.paulsen NEW --- Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord? 2019-10-02
2 bugs found.

as

File a new bug in the "stem lexica" component of the "smj lexicon" product