Mon Mar 20 2023 10:51:34 CET
Hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2004 smj lexi stem lex elena.j.paulsen NEW --- Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord? 2019-10-02
2145 smj lexi stem lex sjur.n.moshagen ASSI --- Downcasing of derived proper nouns broken by hyperminimisation 2018-05-09
2 bugs found.

as

File a new bug in the "stem lexica" component of the "smj lexicon" product