Thu Feb 2 2023 13:24:49 CET
I det heile har eg vesentleg større tru på det norske si evne til å møta framtida enn representanten Tybring-Gjedde gjev uttrykk for.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2201 Pre- and preproce ftyers NEW --- New preprocessor (here: Apertium) cannot handle 6. beaivvi (ordinals) 2017-01-06
2300 Pre- and preproce sjur.n.moshagen ASSI --- dele foran venstreparantes 2019-05-27
2 bugs found.

as

File a new bug in the "preprocess file" component of the "Pre- and postprocessing" product