Wed May 31 2023 22:14:34 CEST
Separatorul zecimalelor este virgula, şi nu punctul: 0,5 este jumătate din unitate.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
966 Dictiona smanob ciprian.gerstenberger RESO DUPL eksempler - missinglist 2011-06-02
One bug found.

as

File a new bug in the "smanob" component of the "Dictionaries" product