Fri Feb 3 2023 00:46:55 CET
Noko av det som pregar tidsånda nå mot slutten av hundreåret, er vel ønsket om mangfald, ikkje minst kulturelt mangfald, slik det ytrar seg i kunst, språk, ...
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2443 Dictiona NDS chiara.argese NEW --- NDS and satni.org available directly in MS Office, including online and on pads 2018-05-30
2447 Infrastr REST/CGI chiara.argese ASSI --- Laga utkast til standardiserte funksjonsnamn for REST-kall 2020-03-16
2444 Infrastr REST/CGI sjur.n.moshagen ASSI --- Define and document a consistent and extendable REST API for web services 2020-03-16
3 bugs found.

as