Fri Sep 29 2023 05:24:39 CEST
Sintaxa propoziţiei este partea gramaticii care studiază modul combinării cuvintelor în propoziţii şi regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2444 Infrastr REST/CGI sjur.n.moshagen ASSI --- Define and document a consistent and extendable REST API for web services 2020-03-16
2443 Dictiona NDS chiara.argese NEW --- NDS and satni.org available directly in MS Office, including online and on pads 2018-05-30
2 bugs found.

as