konteaksta

Konteaksta

Technical documentation

Techical doc

Content documentation

Studentene skal arbeide med autentiske tekster på internett, nye og aktuelle tekster valgt etter interesse.

Programmet skal analysere tekster og gjør dem slik lettere tilgjengelig for studenten, men kan også gjøre tekster om til interaktive oppgaver på ulike måter, f.eks.:

 1. gramatiske kategorier blir markert med farge for å gjøre studenten oppmerksom på dem
 2. studenten skal selv finne dem i teksten og klikke på dem
 3. studenten skal velge riktig ordform av flere mulige (flervalgsoppgave)
  1. vi må lage en algoritme for å generere "distractors" og samtidig unngå homonymi
 4. studenten skal skrive riktig ordform fra oppgitt lemma, evt skrive riktig CC/CS, adposisjon osv.

Vi bygger på

Oppgavetyper

For alle Practise:

 • Vi bruker ikke ord med Der/* tag, eller Qst

ConNeg form av verb - med trigger

 • Oppgavene inneholder taggene Ind+Prs+ConNeg og Ind+Prt+ConNeg
 • Trigger (blå farge?): ii+V+IV+Neg+Ind+?
 • Distractors av samme lemma:
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3

Anbefalte linker

 • http: //kursa.oahpa.no/2011/09/21/bardni-gii-ii-aigon-skuvlii-vuolgit/
 • http: //kursa.oahpa.no/2011/11/04/maid-don-barget-ikte/
 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html - men gir ikke alle i pracise/choose
 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ipmilmeahttun-dalki/

Finitte verb

 • Oppgavene inneholder en av disse taggene: Ind Prs, Ind Prt, Imprt, Cond Prs, Pot Prs, Neg Ind
 • Vi satser på å ikke oppgi tiden (Prt, Prs), studenten skal finne ut selv hva hun trur er best.
 • Distractors av samme lemma Ind:
  • V+Ind+Prs+ConNeg
  • V+Ind+Prt+ConNeg
  • V+Inf
  • V+Actio+Ess
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Du1
  • V+Ind+Prt+Du2
  • V+Ind+Prt+Du3
  • V+Ind+Prs+Du1
  • V+Ind+Prs+Du2
  • V+Ind+Prs+Du3
 • Distractors av samme lemma Imprt:
  • V+Imprt+Sg1
  • V+Imprt+Sg2
  • V+Imprt+Sg3
  • V+Imprt+Du1
  • V+Imprt+Du2
  • V+Imprt+Du3
  • V+Imprt+Pl1
  • V+Imprt+Pl2
  • V+Imprt+Pl3
 • Distractors av samme lemma Cond:
  • V+Cond+Prs+Sg1
  • V+Cond+Prs+Sg2
  • V+Cond+Prs+Sg3
  • V+Cond+Prs+Du1
  • V+Cond+Prs+Du2
  • V+Cond+Prs+Du3
  • V+Cond+Prs+Pl1
  • V+Cond+Prs+Pl2
  • V+Cond+Prs+Pl3
 • Distractors av samme lemma Pot:
  • V+Pot+Prs+Sg1
  • V+Pot+Prs+Sg2
  • V+Pot+Prs+Sg3
  • V+Pot+Prs+Du1
  • V+Pot+Prs+Du2
  • V+Pot+Prs+Du3
  • V+Pot+Prs+Pl1
  • V+Pot+Prs+Pl2
 • Distractors for Neg:
  • ii+V+Neg+Ind+Sg1
  • ii+V+Neg+Ind+Sg2
  • ii+V+Neg+Ind+Sg3
  • ii+V+Neg+Ind+Du1
  • ii+V+Neg+Ind+Du2
  • ii+V+Neg+Ind+Du3
  • ii+V+Neg+Ind+Pl1
  • ii+V+Neg+Ind+Pl2
  • ii+V+Neg+Ind+Pl3

Anbefalte linker

 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html - men gir ikke alle i pracise/choose

Infinitte verb

 • Oppgavene inneholder: PrfPrc, VGen, VAbess, Ger, Actio Ess, Inf, ConNeg
 • Distractors av samme lemma:
  • V+Ind+Prt+Sg1
  • V+Ind+Prt+Sg2
  • V+Ind+Prt+Sg3
  • V+Ind+Prs+Sg1
  • V+Ind+Prs+Sg2
  • V+Ind+Prs+Sg3
  • V+Ind+Prt+Du1
  • V+Ind+Prt+Du2
  • V+Ind+Prt+Du3
  • V+Ind+Prs+Du1
  • V+Ind+Prs+Du2
  • V+Ind+Prs+Du3

Anbefalte linker

 • http: //kursa.oahpa.no/2013/05/15/2-4-buohcame/

Skriv substantiv entall i riktig kasus (pluss Ess)

 • Oppgavene inneholder N+Sg+Nom, N+Sg+Acc, N+Sg+Gen, N+Sg+Ill, N+Sg+Loc, N+Sg+Com, N+Ess
 • Distractors av samme lemma (samme lista):
  • N+Sg+Nom
  • N+Sg+Acc
  • N+Sg+Gen
  • N+Sg+Ill
  • N+Sg+Loc
  • N+Sg+Com

Anbefalte sider

 • http: //kursa.oahpa.no/2011/09/21/bardni-gii-ii-aigon-skuvlii-vuolgit/
 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html

Skriv substantiv flertall i riktig kasus

 • Oppgavene inneholder N+Pl+Nom, N+Pl+Acc, N+Pl+Gen, N+Pl+Ill, N+Pl+Loc, N+Pl+Com
 • Distractors av samme lemma (samme former som i linja over):
  • N+Pl+Nom
  • N+Pl+Acc
  • N+Pl+Gen
  • N+Pl+Ill
  • N+Pl+Loc
  • N+Pl+Com

Anbefalte sider

 • http: //kursa.oahpa.no/2013/12/30/ipmilmeahttun-dalki/

Skriv adjektivet i riktig form

 • Oppgavene inneholder A Sg, A Pl, A Attr
 • Distractors av samme lemma (samme former som i linja over):
  • A+Sg+Nom
  • A+Pl+Nom
  • A+Attr
  • A+Sg+Acc
  • A+Pl+Acc
  • A+Sg+Loc

Finn substantivet (både Pl og Sg) – colorize og click

 • innholder taggen N

Anbefalte sider:

 • http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html

Finn konjunksjon – colorize og click

 • innholder taggene CS og CC

Finn subjektet – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @SUBJ @<SUBJ @SUBJ> @-FSUBJ> @HNOUN ) pluss Nom

Finn akkusativobjekt – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @OBJ @<OBJ @OBJ> @-FOBJ> @-F<OBJ @OBJ>SPRED @SPRED<OBJ @SUBJ<OBJ @HNOUN) pluss Acc

Finn adverbialet – colorize og click

 • Oppgavene inneholder ( @ADVL @<ADVL @ADVL> @-FADVL> @-F<ADVL @ADVL>CS @ADVL>SUBJ @SUBJ<ADVL ) pluss N eller Pron

Testing

Konteaksta finnes for testing her. Bruk Firefox som nettleser om du har den. Dessverre fungerer Konteaksta ikke så bra i Safari.

Grensesnitt

Konteaksta-ikon på oahpa-hovedside? Link til Konteaksta-siden

 • Ferdige linker med tekst og oppgavetype, studenten velger colorize, click, Practice, multiple choice. Slik sikrer vi at det er relevante tekster i forhold til oppgaver.
 • Studenten kan også kopiere inn url og velger oppgavetype
 • Lokalisering

Konteaksta

Under menyen til venstre

Oahpa-oransjfargen, samme som i horisontal linje

Reference materials
Dictionary
Grammar
Oahpa giela
About Konteaksta -->

+-------------------+
| About Konteaksta |
| -------------   |
| blabla filosofi  |
| Laga på grunnlag |
| av View (lenkje) |
| -------------   |
| ein del av oahpa |
| og kursa og ...  |
|          |
+-------------------+


      +---------------------------+
      |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|
   o   |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%oahpa%|
  /|\   |%%% konteaksta %%%%%%%%%%%%|
  / \   |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|
%%%%%%%%%%%%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%|%%%%%%%%%%
 Fáttát  | Hárjehus: XXXX      |
 ------  |              |
 Subjeakta |              |
 ...    | Fáttát til v       |
      |              |
 Resources |              |
 ...    |              |
 t birra  |              |
 about t  +---------------------------+

Nytt namn på universitetet:

UiT Norgga árktalaš universitehta

Uppdatering av koden på gtlab

(må gjøres av Heli enn så lenge)

cd /home/teaksta

svn up

./make_teaksta.sh

Nettsteder

 • http: //skuvla.info/
 • Stuorra Sarvva bivddus
  http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_tahtitaivastarina.htm
 • Gánda ja stállu
  http: //www.samimuseum.fi/maahisweb/sapmi/sa_poikajastaalo.html

Linker til sápmi.uit.no tekster

* Čállingiella \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3B%E1llingiella&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963561598-19&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Čálgostáhta \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3B%E1lgost%E1hta&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096905050558-9&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* ČSV - radikaliseren \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=%26%23268%3BSV+-+radikaliseren&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1115754045756-21&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Aviissat ja áigečállagat \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Aviissat+ja+%E1ige%26%23269%3B%E1llagat&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963586280-20&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Beassáščealkámuš Kárášjohka 1968 \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Beass%E1%9Acealk%E1mu%9A%2C+K%E1r%E1sjohka+1960&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963496746-17&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Biktasat – árbevierru ja ođasmahtti \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Biktasat+%96+%E1rbevierru+ja+o%26%23273%3Basmahtti&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1130791009216-144&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Boazodoallu \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Boazodoallu&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963937503-44&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Boazodoallu ja duohtadeamit \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Boazodoallu+ja+duohtadeamit&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1106652699530-0&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Báikenamaid ođđasisealáskahttin \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=B%E1ikenamaid+o%26%23273%3B%26%23273%3Basiseal%E1skahttin.&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963798050-34&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Báikenammavierut \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=B%E1ikenammavierut&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963895098-41&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Duodji \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Duodji&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1099477305004-0&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle[%40language%3D%27samisk%27]---description[%40language%3D%27samisk%27]%2Ftext%2Fpara
* Dáidda \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1idda.&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096992501967-49&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Dáiddasearvvit \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1iddasearvvit&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1099477849783-6&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Dáruiduhttin \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=D%E1ruiduhttin&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1096963785521-33&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Eamiálbmogat \\ 
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Eami%E1lbmogat&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1102548852927-53&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Eamiálbmotnissonolbmot organiseren \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Eami%E1lbmotnissonolbmot+organiserego&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1129160101393-4&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara
* Finnmárkoláhka \\
http://sapmi.uit.no/sapmi/TopicSearch.do?search=Finnm%E1rkol%E1hka&collection=%2Fdb%2Fsapmi&structure=topic&id=1104930714227-25&testt=&searchpath=metadata%2Ftitle%5B%40language%3D%27samisk%27%5D---description%5B%40language%3D%27samisk%27%5D%2Ftext%2Fpara