Folk

Her er dei som er med på prosjektet sma-oahpa, interaktive opplæringsprogram for sørsamisk 2010-2011.