UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Paratekst.nob

Oversetningsminnet kan bli brukt i oversettingsprogrammer som f.eks.: