Paratekst.nob

Oversetningsminnet kan bli brukt i oversettingsprogrammer som f.eks.: