Paratekst.nob

Oversetningsminnet kan bli brukt i oversettingsprogrammer som f.eks.:

Integrering av omestjingsminnet i OmegaT:

Flytt sme2sma.tmx fiilla til omegat-prosjektmappa si tm -mappe (sjå. OmegaT-dokumentasjonen)