Virhe131125

Tässä yritetään katsoa tilannetta.

Morfofonologia

Geminaatio

Geminaatio puuttuu monessa tapauksessa.

Ennen diftongia

 • FAIL aika+N+Pl+Par => Missing results: aikkoi
 • FAIL aika+N+Pl+Par => Unexpected results: aikoi
 • FAIL aika+N+Pl+Ess => Missing results: aikoina
 • FAIL aika+N+Pl+Ess => Unexpected results: aikkoina

Ennen pitkää vokaalia

 • FAIL joki+N+Pl+Gen => Missing results: jokkiin
 • FAIL joki+N+Pl+Gen => Unexpected results: jokiin

Tämä koskee ainakin ii, ee, oo,

Huom: aa toimii:

aikkaa
aikkaa	aika+N+Sg+Par
aikkoi
aikkoi	aikkoi	+?
aikoi
aikoi	aika+N+Pl+Par
aikkoina
aikkoina	aika+N+Pl+Ess

Tämä toimi:

"Gemination Va"
 0:Cx <=> .#. Conson:* Vowel:* Vowel Cx _ :a %>:0 [ :a | i7: ] ;  
    where Cx in ( h j k l m n p r s t v ) ;

Tässä ollaan poistettu >nA kontekstista.

"Gemination Vo"
0:Cx <=> .#. Conson:* Vowel:* Vowel Cx _ :o %>:0 [ :o | i2: | i7: ] \[ %>:0 n %^A: ] ;
    where Cx in ( h j k l m n p r s t v ) ;

Aspiraatio

Morfologia

Tässä näyttää siltä, että tietyt muodot puuttuvat.

Puuttuvat muodot

 • Partitiivi
  • FAIL joki+N+Sg+Par => Missing results: jokkee
  • FAIL joki+N+Sg+Par => Unexpected results: joki+N+Sg+Par+?
 • Komitatiivi
  • FAIL elläimine => Missing results: elläin+N+Pl+Com
  • FAIL elläimine => Unexpected results: elläimine+?

Virheelliset muodot

 • Monikon illatiivi
 • alkfj