150824

Kieliteknologii-prošektin möötti 24.08.2015

Mari, Sindre ja Anna-Kaisa

Mitä oon tehty kesälä 2015?

  • Mari oon työtely nominilistan kans: sanat jokka löythään analysaattorista, mutta ei sanakirjasta.
  • Sindre oon laittanu lissää tekstii Korpuksheen. (http: //gtweb.uit.no/f_korp)
  • Anna-Kaisa ei ole työtely kesälä 2015 kieliteknologii prošektin kans. (Hänelä oon nyt työn alla Kielipesä).

Elokuu 2015

  • Mari:
    • Mari hakkee ratkaisun probleemhiin, joka hänelä oon ollu sanakirjan-koodin kans. Ko se oon löytyny, niin sitte Mari jatkaa työtä substantiivitten kans, jokka olhaan analysaatorissa mutta vailuthaan sanakirjasta.
  • Sindre:
    • laittaa uuesti sanalistat sannoista, jokka oon analysaattorissa ja korpuksessa, mutta jokka vailuthaan sanakirjasta. Korpuksesta tulevat sanat häyttyy laittaa nominatiivhin eli infinitiivhiin.

Syyskuule 2015

Analysaattorin probleemit: Anna-Kaisale, Marile ja Sindrele passaa työtelä yhessä 14.9. ja 16.9. verbitten infinitiivitten kans. Probleemit astevaihettelun ja geminaation kans tarvittee ratkaisun.