150124

Notater fra møte i Tromsø:

Inndeling

Analysator

Gruppe 2: Trond, Lena, Sindre, Anna Kaisa

Retteprogram

 • Analysatoren: Lydreglan, bøyingsreglan og flere ord.
 • Lag prosess for å rapportere feil
 • Forslagsmekanismen
 • Analysere feilkorpus fra studenter (søk om lov først!) & Oahpa!
 • Precision & Recall
 • Top 5 på forslag

Språkopplæring

 • Legge til en funksjon som gjør at man kan rapportere feil/mangler i ordbøyinger.
 • Åpne tekstene som er i Fronter til allment bruk for alle!
 • Integrere dette i et språkkurs via universitetet.

Ordbok

Gruppe 1: Bjørnar, Tove, Mari, Merethe, Karin

kvensk-norsk ordbok

Korpuset

 • Lag frekvensliste fra Korpuset
 • sjekk hvilke ord som mangler
 • oversett og legg til i ordboka

norsk-kvensk ordbok

Puohi (fra en norsk frekvensordbok)

 • ta norske ord fra ulike temaområder
 • oversett enkle ord som mangler til kvensk
 • Send til språklærere
 • oversett komplekse ord som mangler til kvensk

Hvordan sjekke ordene?

 • Få flere til å oversette lister
 • Ha et paralellkorpus klart!!
 • Søk ordene i paralellkorpuset
 • Gi over til Kventinget for politisk drøfting

Felles for begge ordbøker

 • Legg til den finske disambiguatoren (etter sammarbeidsprosjektet med esterne), og gjør den kvensk