140130

Viikkokokous 30012014

 • Aika: klo 13
 • Paikka: internet
 • Välineet: iChat ja SEE
 • Osallistujat: Kaisa, Leena, Mervi ja Trond

Agenda

 • Työsuunnitelu
 • Tänä vuonna
 • Työlista

Työsuunnittelu

Tavoitteet

 • Perusteet
  • Analysaattori
  • Korpus
 • Sovellukset
  • Korjausohjelma
  • Oahpa
  • Sanakirjat
   • fkvnob
   • nobfkv
   • finfkv???
 • Muualla
  • Oppimateriaalia
  • Kielioppi

Analysaattori

 • Verbit melkein hyviä
 • Substantiivit jokseenkin kangartelevat
 • Adjektiivit odottavat hmm
  • adj-leks:
   • positiivi substantiiveille
   • komparatiivi, superlatiivi erikseen + sijamuodot jonnekin
 • Twolc on itse asiassa hankala

Nyt:

LEXICON a_22
(ei ole)

LEXICON n_22
+N+Sg+Nom
+N+Sg: WEAK
+N+Pl: blabla

Miellummin:

LEXICON a_22
+A+Pos: x_22 ; ! tai ilman +Pos-tagia?
+A+Comp: jonnekin_komp22 ;
+A+Superl: jonnekin_sup22 ;
+A/Der+Adv:sti # ;

LEXICON n_22
+N: x_22 ;

LEXICON x_22
+Sg+Nom
+Sg: WEAK
+Pl: blabla

Suljetut luokat

Pronominien lisäksi subjunktiot, konjunktiot, jne. Ne poimitaan nyt sanakirjasta ja kieliopista. Adverbien komparatiivi myös.

Tja:

esim	esim	+?
lissää	lissää	+?
mm	mm	+?
perrää	perrää	+?

Lukusanat

Laurilla on oma tarina niille. kahdellakymmennelläviidellä.

Mervi katsoo suljettuja.

Korpus

 • Korpuksen luominen
  • Tyhjentää kovalevyjä (näiden projektien ulkopuolella)
   • KI (KI)
   • RK (Mervi)
  • Systematisoida (kielitaidoton systemaatikko)
  • Arvioida (kielitaitoinen)
 • Korpuksen käyttäminen eri tarkoituksiin
  • Lisätä sanoja analysaattoriin
  • Antaa raaka-aineita kielitingalle
  • Tarjota sanakirjan tukimateriaalina esim. näin
  • ...

fkvnob-sanakirja

 1. 7500, fst: hen. verbit lisätty, sitten loput
 2. Oikoluku?

nobfkv-sanakirja

 1. Laaditaan puuttuvien norjankielisten sanojen lista
 2. Lisätään

Tänä vuonna

Rahankäyttö

Kieliteknologia ja sanasto KMD: n tuki:

 • Språkprosjekt 400 000 ordforråd (Kielitinka++)
 • Språkteknologiprosjekt 100 000

Workshopit

Matkarahat , Honorar

Sisältö

 • twolc
 • vislcg3
 • ...
 • vasta-aloittelijoille
 • virheanalyysit (?)

Inarin matka

Aihe huomiseksi. \|/

Työlista

fst Oahpa-kuntoon tämän kevaan aikana. Sivu tässä:

http://giellatekno.uit.no/ped/fleksi/FleksibelUtdanning.html

Seuraava kokous

7.2. 14.00