130503

Viikkokokous 3.5.2013

 • Aika: klo 13
 • Paikka: internet
 • Välineet: iChat ja SEE
 • Osallistujat: Kaisa, Mervi, Pirjo, Trond

Agenda

 • Työsuunnitelu
 • Työlista
 • Sanakirja
 • Muut asiat

Työsuunnittelu

Pronominit

 • Flag Diacritics pl Jommatkummat ei toimi
 • Muutokset ei näy po. +Indef +Sg

Eli: Tarkempi virheilmoitus, jos haluat apua...

hum-tf4-ans163:fkv ttr000$ ufkv
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%
jommatkummat
Segmentation fault: 11  <================= automaatti ei hyväksy
hum-tf4-ans163:fkv ttr000$ ufkv
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%
jompikumpi
Segmentation fault: 11
hum-tf4-ans163:fkv ttr000$ ufkv
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%
ei
ei	ei+V+Neg+Act+Ind+Sg3
ei	ei+V+Neg+Act+Ind+Pl3

Työtapa:

Mennä takaisin svn-historiassa kunnes se toimii, ja sitten nähdä mitä on lisätty katastroofin aiheuttamiseksi.

svn log src/morphology/affixes/pronouns.lexc|less
 
r75711 | mervi | 2013-05-03 08:17:42 +0200 (Fri, 03 May 2013) <== nyt ei

Jommatkummat korjauksia.
---------------------------------------------------------------
r75656 | mervi | 2013-05-02 11:38:26 +0200 (Thu, 02 May 2013) <== emme tiedä

Jommatkummat lisätty.
---------------------------------------------------------------
r75444 | mervi | 2013-04-26 16:27:29 +0200 (Fri, 26 Apr 2013) <== silloin toimi

Jompikumpi tehty.               
---------------------------------------------------------------

Debuggaaminen (fkv-hakemistossa):

svn up -r75656 src/morphology/affixes/pronouns.lexc
make

(jos tässäkin on vika, niin -r75444)

toinen mahis:

svn diff -r75656:75444 src/morphology/affixes/pronouns.lexc

... ja näet eron.

TEHTÄVÄ

 • Katsoa pron-tiedosto (Mervi, Trond)

Nominit

Vokaalivartaloiset nominit

Sanoja väärissä luokissa

Konsonanttivartaloiset nominit

 1. Luokka 41, 33, 32s ollaan käyty läpi
 2. Luokka 32 ei käyty läpi: ongelmia tytär:tyttär vai tytär:tyttä
 3. Luokka 31 ei käyty läpi
 4. Sanoja väärissä luokissa
  1. kuningas:kuninkhaa (vai kuninkha), rakas:rakkhaa (vai rakkha)

Yaml-testit

Paljon lukematta läpi. Substantiivien yaml-tiedostojen Ok-merkintä

hum-tf4-ans163:morphology ttr000$ grep tseka *
N-huonet_gt-norm.yaml: Noun - huonet: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-kainulainen_gt-norm.yaml: Noun - linna: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-kauhee_gt-norm.yaml: Noun - kauhee: # Noun 'borg' - eo tsekattu
N-maa_gt-norm.yaml: Noun - maa: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-meininki_gt-norm.yaml: Noun - meininki: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-opettaaja_gt-norm.yaml: Noun - opettaaja: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-rakas_gt-norm.yaml: Noun - rakas: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-ruvis_gt-norm.yaml: Noun - ruvis: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-suomi_gt-norm.yaml: Noun - suomi: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-tooli_gt-norm.yaml: Noun - tooli: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-veres_gt-norm.yaml: Noun - veres: # Noun 'borg' - ei tsekattu
N-vuosi_gt-norm.yaml: Noun - vuosi: # Noun 'borg' - ei tsekattu

V-aikkoot_gt-norm.yaml: Verb - aikkoot: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-ajatella_gt-norm.yaml: Verb - ajatella: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-anttaat_gt-norm.yaml: Verb - anttaat: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-aukaista_gt-norm.yaml: Verb - aukaista: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-haravoita_gt-norm.yaml: Verb - haravoiđa: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-havittaat_gt-norm.yaml: Verb - hävittäät: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-jatkata_gt-norm.yaml: Verb - jatkata: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-juosta_gt-norm.yaml: Verb - juosta: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-kadota_gt-norm.yaml: Verb - kađota: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-kattela_gt-norm.yaml: Verb - kattela: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-kavela_gt-norm.yaml: Verb - kävelä: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-kulkkeet_gt-norm.yaml: Verb - kulkkeet: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-kyytita_gt-norm.yaml: Verb - kyytitä: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-lahteet_gt-norm.yaml: Verb - lähteet: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-lenttaat_gt-norm.yaml: Verb - lenttäät: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-lukkeet_gt-norm.yaml: Verb - lukkeet: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-luottaat_gt-norm.yaml: Verb - luottaat: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-nahda_gt-norm.yaml: Verb - nähđa: # Verb 'to do' - ei tsekattu
V-nakkyyt_gt-norm.yaml: Verb - näkkyyt: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-pajeta_gt-norm.yaml: Verb - pajeta: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-panna_gt-norm.yaml: Verb - panna: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-piikaroita_gt-norm.yaml: Verb - piikaroiđa: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-polata_gt-norm.yaml: Verb - pölätä: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-saada_gt-norm.yaml: Verb - saađa: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-soppiit_gt-norm.yaml: Verb - soppiit: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-tarista_gt-norm.yaml: Verb - täristä: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-tehda_gt-norm.yaml: Verb - tehđa: # Verb 'to do' - ei tsekattu
V-tohtiit_gt-norm.yaml: Verb - tohtiit: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-tuoda_gt-norm.yaml: Verb - tuođa: # Verb 'to bring' - ei tsekattu
V-vanheta_gt-norm.yaml: Verb - vanheta: # Verb 'to bring' - ei tsekattu

hum-tf4-ans163:morphology ttr000$ grep ' ok' *.yaml
N-linna_gt-norm.yaml: Noun - linna: # Noun 'borg' - ok
N-venet_gt-norm.yaml: Noun - venet: # Noun 'borg' - ok
V-kattoot_gt-norm.yaml: Verb - kattoot: # Verb 'to bring' - ok
V-kirjoittaat_gt-norm.yaml: Verb - kirjoittaat: # Verb 'to bring' - ok
V-tulla_gt-norm.yaml: Verb - tulla: # Verb 'to bring' - ok

Historia opettaa meitä (seisot fkv: ssä):

svn log test/src/morphology/V-aikkoot_gt-norm.yaml

Miten testata:

 1. make check
 2. poimia pitkät komennot, esim:
hum-tf4-ans163:fkv ttr000$ pushd /Users/ttr000/main/langs/fkv/test/src/morphology; /opt/local/bin/python3.2 /Users/ttr000/main/giella-core/scripts/morph-test.py -c -i -S hfst --app /usr/local/bin/hfst-lookup --gen ./../../../src/generator-gt-norm.hfst --morph ./../../../src/analyser-gt-norm.hfst ./N-linna_gt-norm.yaml; popd

Tulos: 6 virhettä

[FAIL] linna+N+Pl+Gen => Missing results: linnoin
[FAIL] linna+N+Pl+Gen => Unexpected results: linnoiin
[FAIL] linna+N+Pl+Par => Missing results: linnoi
[FAIL] linna+N+Pl+Par => Unexpected results: linnoii
[FAIL] linna+N+Pl+Ill => Missing results: linnhoin
[FAIL] linna+N+Pl+Ill => Unexpected results: linnoihin

Virheet ovat kahdentyyppisiä:

 1. ii, eikä i, partitiivissä ja genitiivissä
 2. h-sääntö

Sitten katsoa muita sanoja: Ovatko niissä sama virhemalli, vai ei?

Menetelmä olisi:

 1. Mihin luokkan linna kuuluu?
 2. Missä on linna -sanan partitiivn ja genetiivin monikon leksikot?
 3. Näkyykö siinä ylimääräisiä i: tä?

Vartalo lexc: ssä:

kissa n_21 ; ! kissa on hakumuoto ja vartalo
kssa: n_21 ; ! kissa on hakumuoto, vartaloa ei ole
käsi jokuleks ; ! käsi on hakumuoto ja vartalo
käsi:käte jokuleks ; ! käte vartalo
käsi:käti jokuleks ; ! käti vartalo
käsi:käsi jokuleks ; ! käsi vartalo, huono idea
ovi jokuleks ; ! sitten sääntö: i:e jos seuraa suf (mahdollista)
ovi:ove jokuleks ; ! sitten sääntö: e:i jos ei seuraa suf (mahdollista)
ovi:ovve jokuleks ; ! huono idea: koska meillä on geminaatiosääntö

Nyt on:
lovi:love n_21ie ; 

Astevaihtelu ja geminaatio:

  III   II    I
tekkee - tekevät - tehen

Astevaihtelu: II - I k:h, III-II takki - takin
Geminaatio: II > III
III - I ei ole (pp:v, kk:h, tt:đ ei ole)
==> vahva, ei-geminoitu aste on vartalomuoto.

Miten lexc ja twolc toimivat yhdessä: lexc:n output on twolc:n input. Tässä esimerkissä identtinen jono on hattu^WG>n:

 • lexc:
  • hattu+N+Sg+Gen
  • hattu^WG>n
 • twolc:
  • hattu^WG>n
  • ha0tu00n

Twolc-sääntö on:

"Gradation ppttkk : ptk" !!= * @CODE@ 
Cx:0 <=> [Vowel:|l|m|n|r] _ Cx (:h) (Dummy:) Vowel: (Vowel:0) (Dummy:) (:i) (l) %^WG:0 ; 
      where Cx in ( k p t ) ;

TEHTÄVÄ

 1. Nominit:
  1. Pirjo tsekkaa: suomi, tooli, vuosi. (Merville)
  2. Pirjo tsekkaa: konsonanttivartalot. (Leenalle ja Kaisalle)
 2. Verbit:
  1. kai aikkoot ensin...
  2. Verbien kanssa odotetaan kunnes Kaisa on laittanut lisää muotoja

Työlista

Toukokuu:

 • Kaisa takaisin toukokuun lopussa
 • Leenalla on kiire
 • Pirjo ja Mervi ottavat etumatkan kiini
  • Trond Pyssyjoessa ilman muita Tromssalaisia johtokunnan kokouksen yhteydessä?

Nominit

 • yaml (Pirjo)
 • pronominit: mervi, trond
 • v-vartaloiset: mervi, (pirjo)
 • k-vartaloiset: leena, kaisa
 • sanakirja (kaikki, ks alhaalla)

Verbit

 • Kaisa lisää muotoja yamliin
 • Sen jälkeen Pirjo korjailee

Sanakirja

Eiran sanakirja on tässä

Sanakirjan päivitys ja Eiran sanakirja tilalle?

 1. Yhdistää aikamatka ja fkvnob
 2. manuaalisesti käydä läpi ja tehdä sanakirjatyö
 3. lisätä sanat lexc-tiedostoihin

Kysymys normatiivisuudesta tule esiin.

 • lexc: Terjen sanat
 • Eiran sanat: src="ai"
 • Terjen sanat: src="ta"

Päällekkäisyys on seuraavanlainen:

 • Vain aikamatka-sanoja: 2911
 • Vain Terjen sanakirjassa: 2458
 • Molemmissa sanakirjoissa: 2241

Kuka tekee mitä tälle asialle ja milloin? Ehkä emme lyö niitä yhten ennen tutustumista?

Toukokuussa: Trond, ehkä myös Mervi ja Pirjo.

Seuraava kokous

 • Viikkokokous: Kesäkuun ensimmäisenä viikkona.
 • Muita tapaamisia:
  • Pyssyjoki: johtokunnan kokouksen yhteydessä??
  • Tromssassa?? Katsotaan.