130322

Viikkokokous

 • Aika: 22.3. klo 14
 • Paikka: iChat ja SEE tai Skype ja Collabedit
 •  Paikalla: Kaisa, Leena, Mervi, Pirjo, Trond.

Agenda

 • Tekniset ongelmat (siis listataan niitä kaikkien tiedoksi)
 • Tilannepäivitykset
 • Työtehtävät
 • Muut asiat

Tekniset ongelmat

 • Leena, Merville tekniikka sujuu.
 • Pirjon sai eilen nettiyhteyden (puuttuva kaapeli)
  • xcode ok. Forrest: ongelmia.
  • which make -- pitää asentaa.
 • Mervin mäkki tulee maanantaina

Kannattaa ajoittain tehdä svn up main-kansiossa (tai svnup).

TEHTÄVÄT

 • Pirjon ohjelmat (Mervi, Trond + Pirjo)

Tilannepäivitykset

Tilannepäivitys Trondilta

Substantiivileksikot ovat nyt luokiteltu aiempaa yksityiskohtaisemmin Eira 2007: n mukaan. Trond on lisännyt Terjen sanakirjan loput substantiivit. Twolc-tiedostoa on korjattu, esim. enää ei voi geminoida linna: linnnaa. Sijapäätteitä lisätty ja konsonanttivartaloiset sanat (kieli, vuosi) omaan luokkaan.

Tilannepäivitys Leena, Kaisa

Verbit:

 • Aika paljon oikein
 • Konditionaali korjattu

Ongelmia:

 • -mmA vs. -mA
 • Jotain astevaihteluja (preteritissä)
 • Hankala luokka v2, geminoituminen (pidennys vaan lyhyen vokaalin jälkeen?)
 • e: n poisto ennen i: tä
 • pölätä
 • näkkyy, näkkyi/näkyi?

[FAIL] kađota+V+Act+Ind+Prs+Sg1 => Missing results: kattoon [FAIL] kađota+V+Act+Ind+Prs+Sg1 => Unexpected results: katoan

Geminaatio ei toimi kađota: kattoon ( kato>^Vn

Kysymys: milloin ennen diftongi tulee geminaatio.

Mervi

Pronominit, pääsemässä kärrylle. Suunnitelma edellisen kokouksen perusteella.

yaml-tiedostojen oikoluku

yaml-tiedostoissa on kaikki "oikeat vaastaukset".

yaml-tiedostot

TEHTÄVÄT

 • Pirjo oikolukee yaml-tiedostot, ja korjaa
 • ... ja täydentää
 • Trond tarkistaa tiedostojen konfiguraatiota

Työtehtäviä

Morfofonologia

Miten -i-:llä menee? Pääasiallisesti oikein. Suurin ongelma preterit, mutta ei i: n takia.

Arvioidan tilannetta uudestaan Pirjon korjausten jälkeen.

Verbit

v-2-verbit

Geminaatio myös ennen diftongia (näkyi)? EI. Katsotaan uudestan yaml-korjausten jälkeen.

v_4-verbit (v_43...)

Testauskomento: (v43: n tilalle myös muita luokkia)

cat src/morphology/stems/verbs.lexc |grep 'v43' |cut -d": " -f1|sed 's/$/+V+Act+Ind+Prs+Sg3/g;'|dfkv|l

Puuttuvat muodot

Monet muodot puuttuvat, sekä yamlista että lexc: stä:

 • partisiippien sijamuodot
 • passiivipartisiipit
 • muut infinitiivit
 • muita? Katsotaan.

Pronominit

Yhdyspronominit ja uusimaalaiset vielä tekemättä. Ei ole enää monta : -)

Substantiivit

Uudet sanat on merkitty, riviltä 2497 eteenpäin. Ne pitää kuitenkin käydä läpi. Huom. erityisesti leksikko "x", joka tarkoittaa "lajittelematon", mutta muitakin virheitä on, kuten esim monikkosanat.

Tehtäviä:

 • Jokaiselle leksikolle pitää olla yaml-malli.
 • Yaml-tiedostoja pitää tarkistaa.
 • Puuttuvia päätteitä affixes-tiedostoon.
 • Vartalot oikein (erityisesti konsonanttiloppuiset)
 • Morfofonologia oikein

Muut asiat

Eiran sanakirja

Tulossa.

Lainasanat

Kääntävätkö ne itse? Pitääkö ne ottaa kantaa periaatekysymyksiin?

Miten me laajennetaan sanastoa? Mikä on järkevä laajennus?

 • main/langs/fkv/src/morphology/stems/ <-- analysaattori, käsin tehty
 • main/words/dicts/fkvnob/src/ <-- sanakirja
 • main/langs/liv/src/morphology/stems/nouns.lexc <-- analysaattori, generoitu sanakirjasta
 • main/langs/liv/src/morphology/stems/nouns.xml <-- sanakirja

Mahdollisuus: otta kaikki norjan -ere-verbit ja tehdä niistä -eerata-verbejä.

assisteerata, assorteerata, assosieerata, assureerata, atomiseerata, attesteerata, attraheerata, attrappeerata, auksjoneerata, automatiseerata, autoriseerata, avanseerata, avbalanseerata, averteerata, avklareerata, avmagnetiseerata

Työryhmä pohtii, Trond ei vielä lisää mitään

Ruijan Kaiku-sanat.

Halutaan mukaan.

Korpus-asia

Tekstikokoelma:

 • Terjen tiedostot
 • Ruijan Kaijun tekstit
 • Ruija-korpus: niim pois päin
 • Muuta...

Halutaan se Giellateknon korpus-järjestelmään.

Seuraava kokous

 • 9.4.-10.4. Pirjo, Mervi eivät lähde silloin Tromssaan.
 • Johtokunnan kokous edelleen auki : -(
 • Toinen mahdollisuus: Vain pitää: 16.-17. Trond mietii.
 • Seuraava viikkokokous 5.4. klo 14.15.