130315

Viikkokokous 15.3. 2013 klo 13

Agenda

 • Teknisiä ongelmia
 • Uudet koneet
 • Työsuunnittelu

Teknisiä ongelmia (ohjelmat)

see

 • Kaikkien pitää maksaa, 29€.
 • eikä SEE toimi ryhmätyössä (Trond, Mervi katsovat)

installointi

 • Pirjolla on uus kone.
 • Leenalla ja Mervillä ei.

Kompilointi

 • Pirjolle svn jne. viikonlopun jälkeen.
 • Mervin analysaattorit rikki, katsotaan uudestaan.
 • Kaisa: Analysaattori ok mutta testaus ei.
 • Leenalla ollut opetusta, katsotaan.

Uudet koneet

Teknisiä ongelmia? Taivas tietää.

Tarkkaile Retinan tyyppivikoja. Niitä on kuulemma ollut. Seurataan.

Sanakirja

Teknisiä ongelmia? Tunnettuja: Windows ja Internet Explorer 8. Kaikki muut ongelmat tervetulleita (raportin muodossa).

Esimerkkejä kirjoitustavasta

sanna => sannaa (jos a = a, aa)
callit => čállit (jos c = c, č, a = a, á)
tuli = "ild", "kom", "vind" (jos u = u, uu)

Työsuunnittelu

Morfofonologia

-i-

Päivän tilanne ja eteenpäin

Meidän i-valikoima:

 • i2 mon
 • i3 pret
 • i4 kond
 • i5 superlatiivi
 • i6 poika
[FAIL] meininki+N+Pl+Tra => Missing results: meiningiiksi
[FAIL] meininki+N+Pl+Tra => Unexpected results: meininkeiksi, meininkejksi

i-vartalojen i + i = meiningiiksi mutta posteiksi.

Leena ja Kaisa katsovat i-asioita tiistaina. Pirjo tarkistaa tiettyjä tapauksia.

Astevaihtelu

Päivän tilanne ja eteenpäin

 • Puuttuvia tapauksia (nk : ng)
 • Erikoistapauksia: k: 0 mutta k: j ja k: v, ... jne.

Leena ja Kaisa katsovat puuttuvia.

Geminaatio

(Toimii, ehkä?)

Verbit:

 • Hyvin menee:
  • anttaat, aukaista, aukaista, haravoita, haravoita, jatkata, jatkata, juosta, juosta, kattela, kattela, kattoot, kavela, kavela, kyytita, kyytita, luottaat, piikaroita, piikaroita, saada, saada, tarista, tarista, tehda, tehda, tuoda, tuoda, vanheta, vanheta,
 • Huonosti menee:
  • aikkoot, ajatella, anttaat, havittaat, kadota, kattoot, kirjoittaat, kulkkeet, lahteet, lenttaat, lukkeet, luottaat, nahda, nakkyyt, pajeta, polata, soppiit, tohtiit

Huonosti:

 • Astevaihtelu
  • sopin < sovin
  • paketa < pajeta
 • i-asioita (?)
  • ä: n poisto ennen i (hävitäin < hävitin)
  • e ennen i: tä lähđein < lähđin
 • Konditionaali puuttuu monessa paikassa
 • 2/3 tavu: hävitämä < hävitämmä, koko ajatella-paradigma (ajatela)
 • Vokaalipidennys: Sg3: hävittä^V < hävittää, katto < kattoo

Pronominit:Ilmeisesti kaikki pronominit eivät ole tässä. Kvanttori lisätty.

"Det enkleste er ofte det beste":

LEXICON se_pron
+Nom:se K ;
+Gen:sen K ;
+Ill:siiheen K ;
+Ela:siitä  K ;
+Ine:siinä K ;
+Par:sitä K ;
+Tra:siksi  K ;
+Ess:sinä  K ; 
+All:sille K ;
+Ade:sillä  K ;
+Abl:siltä   K ;

Ratkaisematta:

Yhdyspronominit

itte kukin, itte kullekin. Mutta eipäs!! Se onkin ittelle kullekin, ja siis erikseen.

Trond+N+Prop+Attr
Trosterudille+N+Prop+Sg+All
 1. Pitää ne erikseen kahtena sanana
 2. Laatia itte% kukin: itte% ku preprocess-tiedostoon

Nyt:

joka% ainua+Pron+Qu:joka% ainu     joka_ainu_kvant ; 
itte% kukin+Pron+Qu:itte% ku      itte_ku_kvant ; 
itte% kukanen+Pron+Qu:itte% kuka    itte_kuka_kvant ;

Parempi siis (leksikkonimet tässä vaan koristeena):

joka:jo JOKALEX ;
itte ITTELEX ;
ainua:ainu LEX1 ;
kukin:ku LEX2 ;

Uudenmaan pronominit

(kaksi sijapäätettä per vartalo)

Vastaus on Flag Diacritics.

 • jommaCASE1kummaCASE2
 • Jos CASE1 ≠ CASE2, niin poista muoto (*jommallekummalta)
 • Jos CASE1 = CASE2, niin hyväksy muoto (*jommallekummalle)

Mervi laatii datat ja Mervi ja Trond katsovat ratkaisua.

Substantiivit:

Huonosti kaikki:

 • huonet, huonet, kainulainen, kainulainen, linna, linna, maa, maa, meininki, meininki, rakas, rakas, ruvis, ruvis, suomi, suomi, venet, venet, veres, veres,
[PASS] meininki+N+Sg+Nom => meininki
[FAIL] meininki+N+Sg+Gen => Missing results: meiningin
[FAIL] meininki+N+Sg+Gen => Unexpected results: meininkin
[PASS] meininki+N+Sg+Par => meininkkii
[FAIL] meininki+N+Sg+Tra => Missing results: meiningiksi

[FAIL] meininki+N+Pl+Gen => Missing results: meiningiitten
[FAIL] meininki+N+Pl+Gen => Unexpected results: meininkeien, meininkejen, meininkkiien

Vartalotyypit

Vasen ryhmä dokumentista Nominien jaottelusta.

Mervi ja Pirjo muuttavat morphology/stems/nouns.lexc ja morphology/affixes/nouns.lexc sen mukaan.

Status quo:

 • linna n11 ;
 • lumi n12 ;
 • meininki n21 ;
 • tytär n22 ;
 • yö n31 ;
 • valkkee n32 ;
 • opas n33s ;
 • veres n41 ;
 • sininen: sini nen ;

Ehkä jotain näin: n11 > va21, n21 > va22, va21 > n21, va22 > n32

Tärkeä: Sama numerointi stems ja affixes-tiedostoissa.

Strategia: Numerointi vuodesta 2007 ("Kainun kielen krammatiikki"), muut datat myös 2013: stä.

i-vartalot:

 • joki: joke n11ie ;
 • pappi: pappi n11 ;
LEXICON n11 !!= @CODE@ "poika", lyhyt vokali, yks vartalo
+N: strong-v-stem ;
+N:%^WG weak-v-stem ;

LEXICON n11ie  !!= @CODE@ on ove, ovi, nom

+N+Sg+Nom:%^E2I K ; ! %^E2I e to i
+N: short-par ;
+N: obl-strong ;  

+N:%^WG weak-v-stem ;

Huom: Puuttuu LNR-sääntö kieli : kielten.

kielen
kielen kieli+N+Sg+Gen

kieltä
kieltä kieltä +?

hum-tf4-ans154:fkv ttr000$ dfkv
kieli+N+Sg+Par
kieli+N+Sg+Par kiele^V

Puuttuvat päätteet

 • Komitatiivi puuttu. => Ota pois yaml-tiedostista.
 • Mutta onko näin, että monikon genetiivi puuttuu yamlista ???
  • (ks. suomi)

Mervi ja Pirjo puhdistavat substantiivi-yamlit.

[FAIL] suomi+N+Sg+Ill => Missing results: suomheen
[FAIL] suomi+N+Sg+Ill => Unexpected results: suomi+N+Sg+Ill+?

Näyttää siltä, että yksikön illatiivi puuttuu kokonaan.

[FAIL] linna+N+Pl+Gen => Missing results: linnojen
[FAIL] linna+N+Pl+Gen => Unexpected results: linna+N+Pl+Gen+? <== pääte!
[FAIL] linna+N+Pl+Par => Missing results: linnaita
[FAIL] linna+N+Pl+Par => Unexpected results: linna+N+Pl+Par+? <== pääte!
 • Mervi, Pirjo: Puuttuvat päätteet morphology/affixes/nouns.lexc-tiedostoon!

Ajankohta styyrin kokoukselle? – workshop

Alustavasti 8-9.4. Tromssassa. Katsotaan sitten.