Morfofonologia

Tässä dokumentoidaan kveenin morfofonologiset prosessit. Tavoitteena on suunnitella twol-tiedoston ( fkv-phon.twolc) tekoa.

Geminaatio

Eira lyö geminaation ja astevaihtelun yhteen. Säännöissä pidetään ne kuitenkin erikseen, koska kontekstit eroavat toisistaan.

Menetelmä: Geminaatiossa lyhyt muoto on perusmuoto. Sitten lisätään konsonantti ennen pitkää vokaalia.

Lista geminaatiotapauksista

(ei kirjoitettu)

Astevaihtelu

Nykyinen säännöstö

Kappale Consonant gradation.

 • "II-I for ppttkk - ptk"
 • "I-0 for k: j"
 • "I-0 for t after h"
 • "Gradation of k: 0"
 • "Gradation of k between u/y"
 • "Gradation of t"
 • "Gradation of Nt"
 • "ti : si"

Työ eteenpäin

Mitä puuttuu? Ks. kielioppi (lista)

Kirjoita tähän.

Konsonanttimuutokset ennen -i-

Meillä on ti - si:

 • tiettäät / tietäny / tieđän / tiesin
 • uusi / uutena / uutta / uutheen / uuđen / uussii

Vokaalimuutokset ennen -i-

Eiran taulukko:

Stammens sluttvokal Flertalls i Preteritums i
V1V1 + i > V1i pää : pä/i/ssä
karkkee : karkke/i/ssa
saa : sa/i
jää : jä/i
V1V2 + i > ∼V2i tie : te/i/ssä vie : ve/i
Vi + i > Vi maanantai : maananta/i/ssa ui : u/i
O, U + i > Oi, Ui poro : poro/i/la
koivu : koivu/i/ssa
usko/n : usko/i/n
häyđy/n : häyđy/i/n
e + i > i piene/ssä : pien/i/ssä
kainulaise/na : kainulais/i/na
tule/n : tul/i/n
kuuntele/n : kuuntel/i/n
i + i > ii (i nomen),
i + i > i (i verb)
papi/la : papi/i/la
kläpi/lä : kläpi/i/lä
sovi/n : sov/i/n
1. Tostavede a + i > i poika : poj/i/la
hukka : huk/i/la
juđa/n : juđ/i/n
ota/n : ot/i/n
2. Tostavede a + i > oi ranta : ranno/i/la
kala : kalo/i/la
saata/n : saato/i/n
anna/n : anno/i/n
3. Flerstavede a + i
a + i > oi/i (nomen)
a + i > i (verb)
kulkkiija : kulkkiijo/i/ta
nutukka : nutuko/i/ta
makkara : makkaro/i/ta
kirjoittaa/t : kirjoitt/i
annastaa/t : annast/i
1. Tostavede ä + i > i lehmä : lehm/i/lä
tyhmä : tyhm/i/lä
lennä/n : lens/i/n
pyyđä/n : pyys/i/n
2. Flerstavede ä + i
ä + i > i (verb)
ä + i > (i)i/öi (nomen)
elämä : eläm/ii/tä
kävviijä : kävviijö/i/tä
lähättää/t : lähätt/i

Nykyinen menetelmä:

 • i2 = monikko
 • i3 = preteriti
 • i = muut

h:n metateesi

Näihin meillä on jo sääntöjä.

Vokalisointu

Kuten suomessa. Prosessi on jo laadittu twolc-tiedostoon ja toimii.