Arbeidsplan

2014:

Overordna arbeidsplan

Ordbok og fst

 1. Vi må jamnleg sjekke med ordboka om alle orda er i fst-en
  (jf. kommandooversikt nederst på denne sida)
 2. Nye kvenske tekstar må bli analysert
  1. ord som manglar i fst må inn i fst
   Ta orda som manglar, sorter dei etter ordklasse og gje dei rett kontinuasjonsleksikon og stamma.
  2. evt: ord som manglar i ordboka må inn i ordboka
 3. nobfkv
  1. Sjekke nob-lemmalista mot nob-frekvenslister
  2. Legge til nob-ord
  3. jf. Kvensk institutt sin wiki, som har slike lister
 4. fkvnob må bli betre
  1. det må bli lagt til eksempel
   Særleg gjeld dette verb

fst

 1. Unifisere adjektiv- og substantivmorfologi
  1. opprydding i leksikona
 2. Peike frå verbpartisipp til adjektivbøying
 3. Sjekke om alle paradigma er store nok
 4. Gå gjennom lexc- og twolc-feil (yaml)

Oahpa

Sjå eigne oahpasider.

Dokumentasjon

Kommandoar

Lage frekvenskliste over manglande former:

cat doc/rk_paakirjoitus.txt |preprocess |ufkv|grep '?'|cut -f1|sort|uniq -c |sort -nr