Linguistic analysis

Harmonisering av gt/divvun output til Apertium og grammatikkontroll

Diskusjon om leksikalisering vs. full morfologisk analyse

Working with LEXC and TWOLC

Documentation of tags

Constraint grammar

sadf

Language-specific documentation