Meeting_2017-05-30

T&S-møte 30.5.2017

Saker:

Kort diskusjon eller orientering til kvart punkt.