Meeting_2017-02-14

T&S-møte 14.2.2017

Saker:

Tråante

Stort arrangement.

MT-prosjekt sme->smj/sma

  • terminologi -> alltid nyttig
  • 2 av 3 redigerte istf å skriva på nytt, 2 av 3 meiner dei sparte tid
  • må kombinerast med OmegaT og kurs
  • må planleggjast grundig med alle involverte

samarbeid med Giellagaldu

Dette samarbeidet må utviklast, positiv innstilling frå alle på møtet i Tråante.

Vi skal organisera opplæring og møte med dei på våren eller hausten.

stavekontrolltesting

Nesten feilfri, berre småfeil att. Kan sortera på alle kolonner.

fao

Vi vil ha fao i giella-infraen, òg for Apertium-bruk.

Trond er på Færøyane neste veke. Trond vil gjerne ha ein samtale med Sjur ila den veka.

Infrastruktur i Russland

  • Trond på veg til konferanse i Russland
  • mange vil ha samarbeid med oss - alle til Tromsø?

FinUgReViTa

  • Edit Bogar - heldt føredrat i Uleåborg (på CIFU-konferansen) om brukarundersøkinga om samisk språkteknologi
  • dei har eige prosjekt (mansisk - Trond vil gjerne invitera dei)
    • gjerne i lag med andre prosjekt / grupper

Møterom

Sjur ser på det no etter Tråante.

Grønland

Sjur har vorte invitert til å halda kurs i infraen vår.