TODO

Dette er ei liste over ting som skal bli gjort. Målet er å ha betre oversikt. Fjern liner etter kvart. For ting som er feil og skal bli retta opp bruker vi Bz.

Nyinfra

(tom)

NDS

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
25.2.15. Snu geo i NDS LA/Cip Ferdig liste skal bli snudd x sjå også 26.11.14.
18.2.15. Lokalisering: templat til translation TT/Ryan under arbeid x dokumentasjon - men fungerer ikkje, jf. sanit - Brev til Ryan 4.12.16
5.11.14. Unifisere FAD-ord i smenob Cip/LA Ferdig? x Referanse er 7.12.16, sjå også eldre referat 26.11.14., 19.11.14., 12.11.14.

Webdict

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Oppdatere innhald TT x x Utdaterte: sme, fkv, mrj, kpv, delvis myv
25.2.15. Gjere webdict meir synleg i NDS LA x x x

Forrest

Denne lista bør vi ordne i logisk rekkefølgje:

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Layout TT x x UiT har fått ny person til dette, sjekk
18.2.15. Dele gtuit og techdoc TT/Cip x x Etter Romania
3.12.14. gtuit til gtuit2 TT/Cip x x Etter deling, sjå også 26.11.14.
3.12.14. Lokalisering av teksten på tab Cip x x først på gtuit2
3.12.14. Lenkjekontroll av sidene Cip x x I samband med deling
3.12.14. Parametrisere dict.uit.no (som cgi-bin) TT/Cip x x Uavh av deling, men vi tar det etterpå
18.2.15. Uferdig venstremeny - den hopper ut (site.xml) Cip x x LA: foreslår å stryke denne, se mail 22.3.15

Heimesidene, innhald

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Lokalisering, finsk TT/JY/ML sjekk x x
19.11.14. Lokalisering, russisk TT/Jaska sjekk x x

Webtjenester på giellateknosidene

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Paradigmegenerering cgi-bin: presentasjon x x x x
19.11.14. Tagglokalisering på fleire språk i database i techdoc/lang/common Cip/TT Startfilen er MDS-filen for Korp x x

Korpus

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1. Tekstar: samiske tall (berre 2009) Cip/LA ? x Har Ciprian fått info om sekretariatet for evt å få wordfiler derfra? (jf ref)

Utstyr

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1 Møterom Sjur IT-avd ventar på kravspec x x

Diverse

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x