Plan

Dette dokumentet gir en plan for Giellaekno-arbeidet. Dokumentet er ordna først etter tema, så etter person. Se også lista over ting som skal gjøres.

Plan ordna etter tema

(liten x = arbeid, stor X = prioritet)

Tema Namn 2018 vår 2018 høst 2019 vår 2019 høst 2020 vår 2020 høst  
ICALL Chiara, Lene Konteaksta,
mot Oahpa2
Oahpa2 Oahpa2 Oahpa2      
ICALL art Chiara, Lene Konteaksta
som fenomen
Konteaksta
i bruk
             
NDS - frontend Chiara, Lene x              
NDS - innhold Lene, Trond, Cip smn-fin, sme-spa              
NDS evaluering art alle x                
LIA Cip, Lene ..   x          
MT sme-nob Lene, Trond   x     x  x   x       
MT sme-nob art Lene, Trond ..     x          
MT sme-smX, smX-sme Lene, Trond ..     x          
Korp Cip ..   x          
Korpusarbeid div                  
Korpus art Cip, Trond   x   x          
PhD -arbeid Lene,   x              
PhD-arbeid Ciprian   x   x x   x   x   x  
Lingv skuffe Trond   x   x     x   x        
smn-FST Lene, Trond   x     x          
smn-artikkel Lene, Trond x              
sme-smn artikkel Lene, Trond ..     x          
dependensanalysator Lene, Trond, Cip                  
tekstkompl art Cip, Lene, Trond                   
Canada Lene, Trond ..     x          
Russland Trond   x     x          
Norden Lene, Trond, Cip   x     x          
Undervisning Lene                
Konf, workshops       Samsymp          
Foredrag Lene                
Grafisk form Chiara   x     x          
REST Cip, Chiara   x     x   x        
samarb institusjoner ..                
NAV (og andre) Trond                

 

Plan ordna etter person

Namn 2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV
Chiara konteaksta
NDS
REST
Grafisk form
oahpa2
REST
art
Grafisk form
oahpa2
REST 
oahpa2
Ciprian Korp
phd-arbeid
artikkel til Santiago
Korp oppdatering
phd-artikkel
REST
undervising phd-seminar i Santiago (?)
phd, korpusart
LIA
undervising phd-seminar i Santiago (?)
meänkieli
smn2fin-dict
korpusartikkel
phd
Korp
smn2fin-dict
phd
Korp 
Lene phd
Konteaksta
MT-søknad
smn-artikkel
Konteaksta
LIA
Oahpa2
undervisning
MT (NDS)
Oahpa2
Samsymp
MT
Oahpa2
MT
Trond smn-fst
admin, phd, korpus, samarb
MT, NDS, smn-art, korpusart
admin, phd, korpus, samarb
lingart
admin, phd, korpus, samarb
?
admin, phd, korpus, samarb