Plan

Dette dokumentet gir en plan for Giellaekno-arbeidet. Dokumentet er ordna først etter tema, så etter person. Se også lista over ting som skal gjøres.

Plan ordna etter tema

(liten x = arbeid, stor X = prioritet)

Tema Namn 2018 vår 2018 høst 2019 vår 2019 høst 2020 vår 2020 høst  
ICALL Chiara, Lene Konteaksta, Konteaksta Oahpa2 Oahpa2      
ICALL art Chiara, Lene   Konteaksta
som fenomen
Konteaksta
i bruk 
           
NDS - frontend Chiara, Lene   x              
NDS - innhold Lene, Trond, Cip smn-fin smn-fin, sme-spa             
NDS evaluering art alle   x              
LIA Cip, Lene ..   x          
MT sme-nob Lene, Trond   x     x  x   x       
MT sme-nob art Lene, Trond ..     x          
MT sme-smX, smX-sme Lene, Trond ..     x          
Korp Cip ..   x          
Korpusarbeid div                  
Korpus art Cip, Trond   x   x          
PhD -arbeid Lene,   x              
PhD-arbeid Ciprian   x   x   x   x   x   x  
Lingv skuffe Trond   x   x     x   x        
smn-FST Lene, Trond   x     x          
smn-artikkel Lene, Trond   x            
sme-smn artikkel Lene, Trond ..     x          
dependensanalysator Lene, Trond, Cip                  
tekstkompl art Cip, Lene, Trond                   
Canada Lene, Trond ..     x          
Russland Trond   x     x          
Norden Lene, Trond, Cip   x     x          
Undervisning Lene, Trond     x   ?        
Konf, workshops       Samsymp          
Foredrag Lene, Trond       x          
Grafisk form Chiara   x     x          
REST Cip, Chiara   x     x   x        
samarb institusjoner ..                
NAV (og andre) Trond                

 

Plan ordna etter person

Namn 2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV
Chiara konteaksta
NDS
REST
Grafisk form
Konteaksta
REST
Grafisk form
art: Konteaksta
REST 
art: Konteaksta
Ciprian Korp
phd-arbeid
artikkel til Santiago
Korp oppdatering
phd-artikkel
REST
undervising phd-seminar i Santiago (?)
phd, korpusart
LIA
undervising phd-seminar i Santiago (?)
meänkieli
smn2fin-dict
korpusartikkel
phd
Korp
smn2fin-dict
phd
Korp 
Lene phd
Konteaksta
MT-søknad
smn-artikkel
phd
Konteaksta
MT (NDS)
undervisning
LIA
MT
art: Konteaksta
undervisning
MT
samsymp
art: Konteaksta
Trond smn-fst
admin, phd, korpus, samarb
MT, NDS, smn-art, korpusart
admin, phd, korpus, samarb
lingart
admin, phd, korpus, samarb
undervisning
?
admin, phd, korpus, samarb 
undervisning