Meeting2018-11-20

Divvun-møte 20.11.2018

Tilstede: Børre, Sjur, Elena, Linda, Duommá

Saker:

Børre:

Duommá:

Elena:

Linda:

Maja:

Sjur:

Testing:

CG-workshop:

Korpus-innsamling

Børre og Sjur fylgjer opp dette.

Arbeid framover

Duommá:

  • iwclul evaluering
  • testa gram-checker regler

Linda:

  • CG-workshop
  • fikse setningsgrenseregler

Alle:

  • testa nye mobiltastatur med stavekontrollar + stavekontrollar i heile systemet så fort dei kjem ut

Ymse

Skriv gjerne kort på norsk og samisk om det eigne arbeidet (ev engelsk). Døme: