Linguist Meeting2016-10-13

Møte om samansetjingar i språka våre

Her er alle dei opne Bz-meldingane eg har funne som handlar om samansetjingar:

Kategoriar:

Tekniske tema

hfst vs xerox

xfst vs. hfst Normativ analysator (analyser-gt-norm.*) tillet meir enn stavekontrollen (tools/spellcheckers/fstbased/desktop/analyser-desktopspeller-gt-norm.hfst)

stavekontrollen har to typar avgrensingar:

 • form: +CmpN/* - SgGen, SgNom, osb
 • posisjon +CmpNP/* - First, Last, Prefix, None, Only, ...

Dei normative analsyatorane avgrensar med leksikon og +Err-taggar.

Både form- og posisjonstaggane blir konvertert til flaggdiakritika. Dei finst berre på oversida. For å få dei på begge sidene bruker vi opersjonen dobbeltsidig-tag, slik at eit flagg på ei side blir overført også til den andre sida.

Denne operasjonen krasjar på Xerox. Samtidig er Xerox raskast.

Hastigheit

Denne hfst-konfigurasjonen er den raskaste, i snitt ca 2,5 gonger Xerox:

$ ./configure --with-hfst --without-xfst --enable-reversed-intersect --enable-alignment --with-backend-format=foma

Normativitet

Alle -norm-fst-ar bortsett frå med Xerox skal ha same oppførsel som stavekontrollane, dvs at +CmpN-taggane blir teke omsyn til. Dette betyr at Hfst og Xerox-fst-ane ikkje lenger er like, fordi Hfst vil bli meir restriktiv enn Xerox.

Sjur legg inn endringane som trengst.

Vi vil ha møte for å diskutera normativitet for samansetjingar:

 • torsdag 20.10. kl 10.00
  • hvem sier hva om sma-sammensetninger
  • korpus
  • oversikt

mwe-disamb + mwe-split

Dán illu boddui lei son čiŋadan sámi gávttiin , ja dasa lassin lei son ivdnehahttán vuovttaid alit fiskadin , nugo juo Álttá ivnnit leat .

"<illu boddui>"
        "illuboddu" N Sem/Time Sg Ill Err/SpaceCmp <W:0> @ADVL> MAP:16752 &msyn-compound #2->2 ADD:8933:compound
msyn-compound
        "illuboddu" N Sem/Time Sg Ill <W:0> @ADVL> MAP:16752 &SUGGEST #2->2 COPY:8935:compound
illuboddu+N+Sg+Ill      illuboddui
;       "boddu" N Sem/Time Sg Ill <W:0> "<boddui>"
;               "illu" N Sem/Perc-emo Sg Nom <W:0> "<illu>"
: 

Analyse for samansetjingsfeil bør vi køyre gjennom heile korpuset, for dels å sjå slike feil, sjå om vi kan få betre syntaktiske analyser, og få betre grunnlag for grammatikkontrollarbeidet. Vi kjører først parallelt med xfst-analyse, og for å sammenlikne resultatet og evt. finne ting som må rettes opp.

preprocess vs ap-preprocess (=hfst-proc)

 • Hos oss (grammatikkontroll): hfst-tokenize (eit supersett av xfst-formalismen)
 • I Apertium: hfst-proc

Sjur har meir sans for gramktrl-klitikonhandsaming enn det som blir gjort i Apertium, men ut over det veit vi for lite om skilnadene.

Plan framover: hfst-tokenize på beina hos oss: Først i grammatikkontrollen, og deretter i korpusanalyse. Deretter kan vi evt. gå attende til MT og sjå om vi har noko betre å tilby.

 1. Få Kevin til å få hfst-oppdateringane inn i hfst-github
 2. Oppdatere hfst lokalt hos oss
 3. Setje opp pipeline og analysere korpus