The university of Tromsø > Giellatekno
 

Nordsamiske bøyingsparadigmer

Skriv inn eit nordsamisk ord og vel ordklasse, og programmet vil generere heile paradigmet for ordet.

Du kan bruke dei vanlege nordsamiske bokstavane. For dei som ikkje har samisk tastatur er det mogleg å skrive "č, đ, ŋ, š, ŧ, ž" som c1, d1, n1, etc. Vel i tilfelle "Latin 1"

Gje minimalt paradigme
Standardparadigme
Fullt paradigme, med alle bøyningsformer
Teiknsett:utf-8latin 1

Morfologiske forkortingar

Syntaktiske forkortingar

Dependensforkortingar