Finske bøyingsparadigmer

Skriv inn et finsk ord og velg ordklasse, og programmet vil generere hele paradigmet for ordet.