UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Språkverktøy for votisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for votisk

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).