Sun Apr 22 2018 08:53:47 CEST
Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să dea pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, cari să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.`` Şi aşa a fost.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2262 sme lexi Yaml tes thomas.omma ASSI --- Yaml tests fail because tags have changed 2016-12-01
One bug found.

as

File a new bug in the "Yaml testing" component of the "sme lexicon" product